Kosten en Behandeltarieven | Praktijk van Londen

Mw. Dr. L. van Londen
Psychiater


Kosten en Behandeltarieven

Verwijsbrief

De behandeling wordt door de zorgverzekeraars vanuit het basispakket vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient uw huisarts een verwijsbrief voor "Specialistische GGZ" (gedateerd voor de datum van het eerste gesprek) te hebben meegegeven.

DBC

De kosten van uw behandeling worden gedeclareerd als DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden, vormen samen een DBC. De zorg gerelateerde activiteiten worden geregistreerd in directe tijd (gesprekken, telefoon en email) en indirecte tijd (inschrijving, registratie en administratie, brieven, overleg met collega's, beantwoorden verzoeken om informatie enz.). De dbc wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dat gebeurt bij afsluiting van de behandeling of tenminste na een jaar.

De maximale tarieven van de DBC's worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Contracten

Ik heb een contract met alle verzekeraars. Dat betekent dat de gehele behandeling vergoed wordt op het verplichte eigen risico na. In 2019 en 2020 bedraagt dit 385,- euro voor alle gezamenlijke medische kosten in dat jaar.

Behandeltarieven

Voor mensen die hun behandeling graag zelf zouden willen betalen gelden de volgende tarieven:
Psychotherapie: 130 euro
Overig zorgproduct (voor niet verzekerde zorg): 90 euro
No-show tarief: 75 euro
Het no-show tarief kan in rekening gebracht worden als u, na een eerste waarschuwing, opnieuw zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt. Met misverstanden of overmacht wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.