Behandeling | Praktijk van Londen

Mw. Dr. L. van Londen
Psychiater


Behandeling

Volwassenen en ouderen kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:
Angst-en stemmingsstoornissen, bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) en psychotische stoornissen. Behandeling in mijn praktijk is niet geschikt als men regelmatig 24-uurs zorg nodig heeft of af en toe in een ernstige crisis komt waardoor opname of een dagbehandeling nodig is.

Gesprekstherapie

Het begin van een behandeling is van groot belang voor het welslagen ervan. In de eerste 5 gesprekken kan duidelijk worden of de behandeling u wat gaat opleveren. De eerste behandelgesprekken zijn veelal nodig om de hypothese vanuit de intake verder te onderzoeken en te verbreden. Bij een psychiatrische diagnose zal een uitleg en toelichting worden gegeven (psycho-educatie).

Farmacotherapie (medicatie)

De medicijnen worden gekozen op grond van de (psychiatrische) klachten. Daarbij volg ik in principe de huidige standaard, de zogenaamde richtlijnen. U krijgt een uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen, over werking en bijwerking. De medicatie wordt regelmatig geëvalueerd en gecontroleerd (bloedspiegels) en waar nodig aangepast. Medicatie altijd gecombineerd worden met een gesprekstherapie.

Beëindigen van de behandeling

Het beëindigen van uw behandeling zal vanzelfsprekend altijd in overleg met u plaats vinden.